Solbacka_hållbarhetsskylt_tryck

Återbruk istället för att bygga nytt

Sisyfos har en tradition av att göra det annorlunda och våga gå före. Vi vill genom innovation och samarbete upprätta och utveckla en möjlig modell för ett hållbart och attraktivt liv på landet.

Resurseffektivitet, innovation och cirkularitet är våra nyckelord för hållbarhet och något vi hela tiden integrerar i vårt arbete. Vid byggnation återanvänder vi strukturer och byggnader i största möjliga utsträckning. Trä är ett mycket bra byggmaterial och vår favorit.

Vi bygger på vår erfarenhet från tidigare projekt, såsom Wenngarn utanför Sigtuna och Walloxen i Knivsta. Där har vi bland annat byggt ett innovationshus kallat Hus utan sladd och en skola i trä med termitventilation. I båda projekten har solenergi implementerats och vi har försökt skapa social sammanhållning och samhällsanda.

Här på Solbacka har vi bara börjat. Fokus har hittills varit på återanvändning, byggnation i trä och att få igång en egen odling.

Exempel: Österbo – hotellet

Att rädda gamla byggnader och ge dem ett nytt liv är inte den enda anledningen till att Sisyfos fokuserar på att renovera i stället för att riva, det är också en fråga om ekologisk hållbarhet. Produktion av nya byggnader har stor klimatpåverkan och därför är det stor skillnad mellan att producera nytt och att
renovera. En av byggnaderna som fått ett nytt liv på Solbacka i sommar är Österbo – från början elevhem men sedan hotellbyggnad under konferenstiden.  Denna byggnad på ca 1 200 kvm blir ett hotell med renoverade badrum, golv, väggbeklädnad och innertak samt fräsch målning.

Ett nyproducerat flerbostadshus med massiv stomme av trä har ett klimatavtryck av 289 kg CO 2 e/kvm (IVL Svenska Miljöinstitutet, 2016).

Vi har uppskattat att renoveringen av byggnaden för att göra om det till ett hotell har ett klimatfotavtryck på 12 kg CO 2 e/kvm.

Det betyder cirka 14 ton CO 2 e totalt, medan en nykonstruktion av liknande dimensioner uppskattas ha ett klimatfotavtryck på 347 ton CO 2 e. För att ha
en jämförelsepunkt så är utsläppen ca 9 ton CO 2 e per person och år i Sverige (Naturvårdsverket, 2019).

Hur vi räknat: 

Uppskattningen baserades inklusive utsläpp från produktionen av materialen, uppskattad mängd energi som används under konstruktionen och att vi har lagt till 20% extra bara för att vara säkra på att vi inte underskattar.

Klimatpåverkan av hotellrenoveringen jämfört med byggandet av ett nyproducerat flerbostadshus med massiv stomme av trä av samma mått *baserat på utsläppsberäkning från IVL Svenska Miljöinstitutet, 2016

Solbacka_hållbarhetsskylt_tryck

Kopia av IMG_2392

Kontakta oss

Vad vill du se på Solbacka?

Vill du bo, arbeta eller besöka? Hör av dig till oss med dina idéer.

Anmäl intresse för Solbacka

Fyll i formuläret så berättar vi mer.

Obligatoriskt