Tomter i Nysätter, Stjärnhov

Under försäljning

Tomter

Antal tomter: 19

Byggrätt: 250 kvm BTA (bruttoarea) som då omfattar både bostadshus, uthus och garage.

Här finner ni ett lugnt och naturskönt läge och idyllisk bebyggelse i ett trevligt villaområde som sakta växer fram intill sjön Malsnaren. Direkt anslutning till badstrand och gemensam brygga med möjlighet till båtplats. Kort gångavstånd på liten gångväg till förskola, skola samt till Stjärnhovs samhälle med livsmedelsbutik och busshållplats. Dessa tomter passar likväl familjen eller för dig som vill ha ett fritidshus eller ett alternativt boende under veckan. Möjligheterna är många.

 

  • Detaljplan finns för området.
  • Tomten säljes inklusive kommunalt VA vilket innebär att avlopps/vattenrör till tomtgräns ingår (kostnad för anslutning till kommunalt VA är vanligtvis ca 200 000 kr - 250 000 kr). En mindre anslutningsavgift på ca 10 000 kr tillkommer fastighetsägaren i samband med att själva anslutningen görs som debiteras av samfälligheten.
  • Anslutningsavgift för el och fiber tillkommer. Fiber finns i området.
  • Det kommunala VA systemet (drift via pumphus), gemensam väg samt brygga ombesörjs via samfälligheten vilket samfälligheten tar ut en årlig kostnad om ca 8000 kr per fastighet för permanentboende. Dessa kostnader kan på sikt komma att öka vilket samfälligheten tror kan landa på 10 000 kr/år i stället för 8 000kr ej bestämt i tid eller om det blir av men förmodligen i och med att kringkostnader ökar (kontrollerat med samfälligheten 2023).

Kontakta oss

Vad vill du se på Solbacka?

Vill du bo, arbeta eller besöka? Hör av dig till oss med dina idéer.

Anmäl intresse för Solbacka

Fyll i formuläret så berättar vi mer.

Obligatoriskt